21-ok2-945x642

CUỘC THI TAY NGHỀ HÀNG NĂM

Trung tâm luôn mở các lớp thi và kiểm tra tay nghề cho các học viên đã tham gia học và đang học.

21-ok2-945x642 70-ok doi-ngu-giao-vien-chuyen-nghiep kar1400732798 Sexymix-9ML-Shiny-Color-Nail-Polish-Orange-Magnetic-Cat-Eye-Gel-Nail-Varnish-Soak-Off-UV.jpg_640x640 striping-nail-polish-3

Comments

Hướng dẫn học viên thực hành
Giờ học cắt tóc thực tế nâng cao tay nghề
GIỜ DẠY HỌC CẮT TÓC LÁ