12122942_1698421923727088_5119734335682771964_n

Kiểu Tóc lỡ Tầng Trung Bình

Kiểu tóc lỡ tầng trung bình

12122942_1698421923727088_5119734335682771964_n 12108275_1698421990393748_3268555712942115334_n

 

+ Đặc điểm :
– Tóc lỡ, dài ngang lưng.
– Dáng đuôi bầu, so le. Ót phồng.

+ Chia tóc :
–    Chia hai phần : phần dưới và phần chóp đỉnh
– Phần dưới chia nửa trái – phải. Mỗi bên chia khoảng 6 tép xiên.

+ Đường cắt :
– Cắt Bằng
– Poi Cắt

+ Cách cắt :
– Phần 1:   – Căng 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau và phía trước (cằm), tạo dáng bầu.
– Căng tép 1 ở 45 độ dưới trước, cắt zigzag, rồi căng 90 độ ngang, cắt zigzag.
Cắt xong chuốt mỏng đuôi tóc.
– Tép 2 đến tép 6 căng 90 độ ngang, cắt zigzag theo chuẩn trên – dưới.
Cắt xong chuốt mỏng đuôi tóc.
– Chia nửa trước – sau, gôm hết phần sau căng 90 độ ngang sau, cắt bỏ phần dư.
– Nửa sau, chia cánh quạt, căng từng tép ở 45 độ dưới, cắt zigzag tạo tầng.
– Phần 2 :  Chia nữa trước – sau. Phần sau chia cánh quạt, phần trước chia dọc.
Căng theo góc như phần dưới, cắt theo chuẩn phần dưới. Chuốt mỏng đuôi tóc.

+ Tạo kiểu :
– Sấy phồng, cúp ôm má.

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bồ câu:

34

 

Comments

Hướng dẫn học viên thực hành
Giờ học cắt tóc thực tế nâng cao tay nghề
GIỜ DẠY HỌC CẮT TÓC LÁ