18

Kiểu Tóc Ngang Dài

– Kiểu tóc ngang dài

ngangdai2

+ Đặc điểm :

– Tóc dài, hoặc lỡ
– Không tầng, cùng một chiều dài

+ Chia tóc :
–    Chia xiên nhiều lớp, dạng chữ A

+ Đường cắt :
–    Ngang

+ Cách cắt :
– Lớp 1 : Chải xuống 0 độ, cắt đường ngang lấy chuẩn.
– Các lớp tiếp theo : chải xuống 0 độ, cắt đường ngang theo chuẩn Lớp 1

( Chú ý : đầu hơi cúi để tạo độ cúp )

+ Tạo kiểu :
– Sấy thẳng.

+ Hình minh họa chia tóc, góc độ, và đường cắt kiểu tóc ngang dài

18

 

 

+ Chia tóc

ngang dai

 

+ Chải xuống 0 độ

ngang dai

 

+ Cắt đường ngang

ngang dai

Comments

Hướng dẫn học viên thực hành
Giờ học cắt tóc thực tế nâng cao tay nghề
GIỜ DẠY HỌC CẮT TÓC LÁ